Az asztrológiai képletfejtésnek meghatározott menetrendje van, bármilyen típusú asztrológiát művelünk is. A legfontosabb dolog a pontos születési idő és hely meghatározása, ennek hiányában csak hibás olvasatok születhetnek.

Mi a születés? 
A magzat kilenc hónapig az anyaméh védelmében növekszik. Körülveszi a magzatvíz, a burok, s a köldökzsinóron keresztül kapja a táplálékot. Még nem beszélhetünk önálló létezésről, mégis minden, ami környezetében történik, eljut hozzá édesanyja gondolatainak, testének és lelkének szűrőjén keresztül. Ha az anya jól érzi magát, kellemes gondolatai, nyugodt napjai vannak, a magzat is átveszi ezeket a hangulatokat. Ha azonban szorongások, félelmek gyötrik, a születendő gyermek is megsínyli. A születés sokkja kizökkenti megszokott környezetének biztonságából, s az első levegővétellel – amely a leggyakrabban sírás formáját ölti –  megindul az önálló vérkeringés és szívműködés. Általában ekkor egyesül a fizikai test az inkarnálódó lélekkel, bár lehetnek kivételek.

Tapasztaltam már olyan esetet, amikor a lélek csak órákkal később vállalta fel a megtestesülést (ennek általában az a jele, hogy az újszülött nem sír fel, vagy születési rendellenességgel jön a világra), de olyat is, hogy már a fogantatás pillanatától fogva bebörtönzi magát a fizikai testbe. Ha az anya többször is elvetélt a terhességet megelőzően, akkor az általában annak a jele, hogy a lélek nem szívesen vállalja a megtestesülést, pedig tudja, jönnie kellene… Ezért aztán, hogy elkerülje a további megfutamodást, már a fogantatáskor bezárja magát, nehogy megint kudarcot valljon. A lélek – amely panoráma tudattal és permanens emlékezettel rendelkező sokdimenziós kozmikus lény – a köztes létben még jól emlékszik arra, hogy milyen célokat, feladatokat, fejlődési irányt választ magának, de amint belezuhan a harmadik dimenzió sűrű, fojtogató anyagába, nagy részét el is felejti s már csupán az érzékszervei működtetik.

A kivételek ellenére akkor járunk el helyesen, ha elfogadjuk, hogy az első levegővétel a születés pillanata, s az asztrológus jól teszi, ha erre az időpontra kérdez rá. A számítási módszerek ugyancsak megegyeznek a legtöbb asztrológiai rendszerben, ha az úgynevezett „nyugati” asztrológiát alkalmazzuk. Egyedül a védikus (indiai) rendszer használja a sziderikus, csillagidőn alapuló Állatövet, amely figyelembe veszi a precessziós mozgást.

A precessziós jelenséget a Föld tengelyének imbolygó mozgása okozza. A Föld a Nap pályájához képest 23,5 fokos szöget zár be. Mivel a Föld nem teljesen gömbölyű, hiába próbálja megtartani ezt a szöget. Bukdácsol, imbolyog a saját tengelye körül, éppen úgy, mint egy búgócsiga. Az ingás miatt a Nap az állócsillagokhoz viszonyítva minden tavasszal, a tavaszponthoz érve, nagyon lassan hátrálni látszik az előző évi helyzetéhez képest. Egészen pontosan 1º-ot hátrál 72 évenként. Ez az oka annak, hogy a jelenlegi időszakban az állatövi jegyek és az eredetileg hozzájuk tartozó csillagképek eltávolodtak egymástól.

A védikus asztrológiai rendszer a valóságos csillagképeket használja, vagyis a „sziderikus” állatövet  A mérsékelt égöv alatt, ahol az állatövi jegyekhez szorosan kapcsolódik az évszakok szimbolikája, a ”tropikus” állatövet használjuk, vagyis nem az égen látható csillagképeket vesszük alapul, hanem az azokból eredeztethető csillagjegyeket, amelyek a Nap égi útját és az évszakok váltakozását írják le.

A karmikus képletfejtés első lépései megegyeznek a tradicionális asztrológiából ismertekkel, de mivel a karma asztrológia az előző életek tapasztalatait is fellelni véli a születési képletben, ezeknek az emlékeknek a lenyomata alaposabb fejtést igényel, amely egyrészt sokkal hosszabb időt vesz igénybe, másrészt nagyobb elmélyedést követel. Csak az intuíciónkkal nem sokat érnénk el, bár tagadhatatlanul lényeges, hogy az asztrológus képes legyen ráhangolódni az ügyfélre. Saját módszerem a következő lépésekből áll.

1. Kiterítem magam elé a kinyomtatott képletet, gyertyát gyújtok és áldást kérek a munkámra. A karma asztrológus szolgálatait általában olyanok kérik, akik megoldhatatlannak tűnő élethelyzetben vannak, nagyon lényeges tehát, hogy kellő alázattal és figyelemmel fogjunk neki a munkához…

2. Feljegyzem azokat az állásokat, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell:
– hemiszféra egyensúly, 
– elemek és minőségek aránya, 
– a születéskori Holdfázis, 
– a Nap, a Hold, az Aszcendens, a születés uralkodója, s ezek kozmikus helyzete,
– a fényszögek analízise, fényszög konfigurációk megállapítása,
– a házak által leírt életterületek rövid elemzése.
A felsoroltak többsége alapvetően fontos ahhoz, hogy megértsük a személyiség mozgatórúgóit. Érdemes külön is megvizsgálni a múlt jelölőit (Aszcendens, Hold, Leszálló Holdcsomópont, IC – IV. ház) és a jövő pontjait (Nap, MC – X. ház, Felszálló Holdcsomópont). A születés uralkodó bolygója (az Aszcendens uralkodója) támpontot adhat arra, vajon hogyan kapcsolódik össze a múlt tapasztalata a jövő feladataival.

3. Ezután a karmikus témák jelölői következnek, amelyek közül a legfontosabbak:
– a Holdcsomópontok kozmikus helyzete,
– Chiron, a karmikus sebek jelölőjének fényszög kapcsolatai, ház- és jegyhelyzete,
– a fontosabb állcsillag-kapcsolatok,
– a 12. ház részletes elemzése,
– az IC, a rejtett karma pontja.
Ezek a pontok általában rengeteg konkrét támpontot adnak, gondos elemzésük során pedig kibontakoznak azok a karmikus témák, amelyekkel az inkarnálódó lélek érkezett. 
 
4. A képletfejtés szintézise azonban csak a személyes találkozáskor történik meg, s ekkor van a karma asztrológusnak a leginkább szüksége arra, hogy megmozgassa intuícióját is. Kérjünk segítséget, hangolódjunk rá a lehető legteljesebben az ügyfélre, hagyjunk elegendő időt, és főleg ne siettessük a folyamatot!

Ha szeretnél többet tudni, gyere el az Avalon Asztrológiai Iskolába (1112. Brassó út 25. ). Új tanfolyamok szeptembertől indulnak.

Szeretettel várunk!