Mi is a transzcendentális karmaasztrológia?

Ebben az iskolában megismerkedhetsz egy újfajta asztrológiával, amely figyelembe veszi a két égi öv, az Aszteroida-öv és a Kuiper öv égitesteit

Azért transzcendentális karmaasztrológia, mert pontosan kifejezi, hogy mire valók ezek az égitestek: a születési képlet rejtett, karmikus rétegét fedik fel.
Félelmeket, fóbiákat, különleges képességeket jelölnek, …

…, amelyek minden inkarnálódó lelket egyedivé és megismételhetetlenné tesznek. Válaszokat adnak mindarra, ami a hagyományos égitestek segítségével nem igazán látható, vagyis: pontosítják, finomra hangolják a képet.

Az asztrológia ősi tudomány, amelynek alapvető princípiumait a mezopotámiai kaldeus papok hagyományozták az emberiségre. Háromezer éven keresztül tanulmányozták az eget, agyagtáblákra írt ékírásos feljegyzéseiket pedig megőrizte számunkra a sivatag homokja. A kaldeus papok az állócsillagokkal borított égbolton figyelték az örökké vándorló bolygók mozgásait, és elsősorban az érdekelte őket, vajon fellebbenthető-e az idő szövedékének fátyla. Vajon megismerhető-e a jövő, és léteznek-e olyan eszközök, amelyek segítségével befolyásolni tudjunk a jelent?

A harmadik évezred küszöbére az átlagemberek számára is egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy nem születünk „tiszta lappal”. Sokféle képesség már nagyon korán, kisgyermekkorban megnyilvánul, és makacsul felbukkannak megmagyarázhatatlan félelmek vagy szorongások, amelyekre sem a modern pszichológia, sem a hétköznapi tapasztalat nem képes válaszokat adni. A transzcendentális karmaasztrológia azonban igen, méghozzá a két égi öv égitesteinek, az aszteroidák és a Kentaurok segítségével. Ezek a viszonylag kisméretű objektumok olyan mélyrétegeket tárnak fel az avatott szemnek, amelyek a hagyományos módszerekkel nem nyílnak meg. Véleményem szerint nem lehet csupán az ősbolygókon keresztül megérteni a személyes sorsot, szükségünk van azokra az értelmezési paraméterekre is, amelyeket a szabad szemmel nem látható bolygók és a szoros állású transzcendens égitestek (az aszteroidák és a kentaurok) tárnak fel egy születési képletben.

A karmaasztrológia legfontosabb tanítása éppen az, hogy nincs kötelező karma. A karmát megismerni, megérteni, és elfogadni kell, de szigorúan tilos beleszakadni! Minden élethelyzetben az a feladatunk, hogy a születési képlet lehetőségein belül megtaláljuk a boldogsághoz vezető utat, az értő karmaasztrológus pedig elsősorban ebben lehet a segítségünkre.