TRANSZCENDENTÁLIS ASZTROLÓGIA: 
AZ ÚJ ÉVEZRED ASZTROLÓGIÁJA
Sophia Stúdió Kiadó
2008.

A megjelent új könyvből és a hozzá kapcsolódó kétórás DVD-ből megismerheted annak a teljesen új rendszernek az alapjait, amelyet Budapesten az Avalonban, és Londonban a London School of Astrology-ban tanítok, s amely figyelembe veszi a Naprendszer nemrég felfedezett égitesteit. Az asztrológiát a mítoszok szerint – az alkímiával és a számmisztikával együtt – Hermész Triszmegisztosz hagyományozta az emberiségre, tehát azon az ősi hermetikus elven alapul, amely szerint „amint fent, úgy lent.” 

A Mikrokozmosz törvényszerűségei a Makrokozmoszban tükröződnek, s ha az egyik megváltozik, elkerülhetetlenül át kell, hogy alakuljon a másik is!A távcső feltalálása óta világunk egyre csak tágul. A tizennyolcadik század végén megpillanthattuk az első transzcendens bolygót, az Uránuszt, és azonnal a háromszorosára nőtt a Naprendszer. Addig úgy gondoltuk, a Szaturnusz pályája határolja, amely mögött a káosz, a végtelen világűr birodalma található. A tizenkilencedik században felfedeztük az Aszteroida Övet, a Mars és a Jupiter pályasíkja között felrobbant bolygó maradványait.

A huszadik század utolsó évtizedében pedig a csillagászok a Naprendszer peremvidékeit tárták fel, és megismerhettük azokat a különleges mozgású égi objektumokat, amelyeket a karmikus és transzcendens asztrológia Kentauroknak nevez.

A kötet bemutatja ezeket az új égitesteket, és azt az asztrológiai rendszert, amely válaszokat talál az inkarnálódó lélek dilemmáira, és képes együtt fejlődni az új felfedezésekkel. A kötet és a hozzá kapcsolódó DVD hamarosan kapható lesz az Avalonban és a könyvesboltokban.

I. fejezet: Hermész tudománya
Hogyan született meg a tradicionális asztrológia? Hogyan tükröződik földi valóságunk az égbolton?

II. fejezet: Karma és transzcendencia
Mi a karma asztrológia? Mennyiben más, mint a tradicionális, és milyen értelemben képezheti a transzcendentális asztrológia alapjait?

III. fejezet: A Zodiákus meséi – a jegyek és mítoszaik
Mik azok az energiamintázatok, amelyek egymásra hatása létrehozza az asztrológiai jegyekhez köthető tulajdonságokat? Hogyan segíthetnek a mítoszok megérteni a jegyek alaptulajdonságait és dilemmáit?

IV. fejezet: Égi vándorok – a bolygók és mítoszaik
Milyen istenségeket, archetípusokat képviselnek a bolygók? Hányféle égitest létezik valójában, és hogyan érdemes őket megkülönböztetnünk asztrológiai szempontból? Mely bolygók uralják az egyes jegyeket a tradíció és a karmikus – transzcendens megközelítés szerint?

V. fejezet: A Naprendszer övei – „kavicsok” és Kentaurok
Milyen égitesteket rejtenek a Naprendszer Övei, az Aszteroida Öv és a Kuiper Öv?

VI. fejezet: Életünk színpada – Az asztrológiai házak
Hogyan jöttek létre az asztrológiai házak? Hogyan értelmezik őket a tradicionális asztrológiában? Milyen jelentéstartalmakat hordoznak a karmikus és transzcendens olvasatokban?

VII. fejezet: Uralkodók és trónkövetelők – a transzcendens uralmi rendszer
Használható-e karmikus olvasatokhoz a tradicionális asztrológia uralmi rendszere? Képes-e a transzcendentális asztrológia jobb, logikusabb, értelmesebb, és főleg használhatóbb uralkodó égitesteket rendelni a jegyekhez és a belőlük levezetett házakhoz?